Nieuws: een website met aanbod welzijn en zorg

Welkom

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Twenterand. U kunt hier onder andere lezen over waar wij ons mee bezighouden als Adviesraad, wat wij kunnen betekenen voor u als inwoner in Twenterand en meer informatie vinden over de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet.

Actueel

In onze agenda vindt u meer informatie over onze vergader-ingen en aandachtspunten die besproken worden.

Voor iedereen

Adviesraad Sociaal Domein Twenterand van en voor de burgers, vooral voor de kwetsbare mensen.

Informatie

Bent u opzoek naar meer informatie over één van onze drie aandachtspunten? Klik dan bovenaan op ‘Sociaal Domein’.

Adviezen

Verschillende adviezen worden uitgebracht over uiteenlopende onderwerpen die raakvlakken hebben met het Sociaal Domein.

Advies geven

Als Adviesraad geven wij advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. Door dit college worden de definitieve keuzes gemaakt over het beleid van de gemeente Twenterand in het Sociaal Domein. De gemeente is namelijk in bepaalde mate verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. Onze adviezen geven wij daarbij zowel gevraagd als ongevraagd. Bij het geven van adviezen bekijken wij de situatie vanuit de ogen van alle Twenteranders.

De adviezen zijn gebaseerd op informatie van Twenteranders, ervaringen van verschillende doelgroepen en de kennis van professionals. ASD Twenterand is van en voor de inwoners en dan vooral voor de kwetsbare burgers. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke burger in Twenterand zo goed als mogelijk mee kan doen. De Adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers. Allemaal burgers die kennis en ervaring hebben met de onderwerpen die zich binnen het Sociale Domein afspelen.

De drie aandachtspunten

Er zijn drie aandachtspunten waarop wij als Adviesraad de gemeente Twenterand adviseren. Daarnaast werken wij als raad gezamenlijk, omdat de te onderscheiden terreinen met hun problematiek in de praktijk ook – de ene keer meer dan de andere keer – met elkaar samenhangen en op elkaar inwerken. De drie aandachtspunten zijn: Wmo, Participatie en Jeugd.