Nieuws: een website met aanbod welzijn en zorg

Leden

De leden van Adviesraad Sociaal Domein Twenterand

Bertine Bril

Bertine Bril

Functie: Lid Werkgroep: WMO

Dianne Hemmer

Functie: Lid Werkgroep: Jeugd

Vanuit mijn ervaring wil ik me graag inzetten om de belangen m.b.t. de jeugdwet te behartigen en mee te denken over het beleid.

Harm-Jan Kerssies

Functie: Lid Werkgroep: Participatie

Sinds kort ben ik met pensioen. Ik heb altijd gewerkt op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt.

Hetty Boes-Potijk

Functie: lid Werkgroep: Wmo

Met mijn werkervaring in de gezondheidszorg wil ik graag opkomen voor de kwetsbare inwoners van Twenterand.

Jan Visscher

Functie: Voorzitter Werkgroep: Jeugd

Mensen helpen om in het “sociale bos” de beste weg te vinden.

Jannie Lensen

Functie: Lid Werkgroep: Jeugd

Ik zie dat er op sommige plekken in onze gemeente verbeteringen plaatsvinden die met een gezamenlijke inspanning bereikt worden.

Jessica Braakman

Functie: Secretaris Werkgroep: Jeugd

Ik vind het belangrijk om de belangen van (mede) inwoners te behartigen.

Liza Loutfi

Functie: Lid Werkgroep: Participatie

Als nieuwe Twenterander wil ik vooral de belangen van statushouders behartigen.

Maggie Kruiskamp

Functie: Lid Werkgroep: Wmo

Ik ben werkzaam binnen de GGZ en loop daar soms tegen zaken aan. Mijn interesse ligt bij de Wmo. Ik wil onze achterban graag een stem geven.

Miriam van der Borght

Nathalie Boers

Rutger van Mourik

functie: lid werkgroep: --

Tonny Zandbergen

Functie: Lid Werkgroep: Participatie

Ik werk al 27 jaar in de WSW en heb dus de nodige ervaring met mensen met een handicap of andere beperking.