Nieuws: een website met aanbod welzijn en zorg

Participatiewet

Uitleg participatiewet

Heeft u een beperking en daardoor begeleiding nodig bij het werk? Dan kunt u te maken krijgen met een nieuwe wet, de Participatiewet. ‘Participatie’ betekent meedoen in de samenleving. Met de Participatiewet wil de regering ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Ook als het om werk gaat (arbeidsparticipatie). Heeft u een beperking en kunt u moeilijk werk vinden? Dan kunt u eventueel een uitkering krijgen. Dit is geld waar u recht op heeft als u door uw ziekte of beperking niet of maar voor een deel kunt werken. Uiteraard ligt de focus op het vinden van passend werk met eventuele aanpassingen, zodat het mogelijk wordt aan de slag te blijven.

Participatiewet vanaf 2015

De nieuwe Participatiewet geldt vanaf 01 januari 2015 in Nederland. Bent u niet volledig en voor langere tijd arbeidsongeschikt? Kunt u, eventueel met ondersteuning blijven werken bij een ‘gewone’ werkgever? Dan kunt u ondersteuning krijgen vanuit de Participatiewet. U krijgt dan 70 procent van het wettelijk minimumloon. Uw uitkering kan lager zijn, omdat u mogelijk:

• samen woont met iemand of met anderen die een inkomen hebben (salaris verdienen);
• in een koophuis woont;
• veel geld op uw spaarrekening heeft.

De gemeente ondersteunt u daarnaast bij het vinden van passend werk. Ook kunnen zij (financiële) middelen van de Participatiewet gebruiken om u te helpen een baan te vinden. Bijvoorbeeld met behulp van een job coach – iemand die u begeleiding biedt bij (het vinden van) werk, werkplekaanpassing of (om)scholing.

Hieronder kunt u meer lezen over de participatiewet:

Wat gaat goed of kan beter?

De Adviesraad Sociaal Domein Twenterand komt ook op voor de belangen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Over het beleid dat de Gemeente opstelt, wordt er gevaagd en ongevraagd advies gegeven door ons, namens alle inwoners uit Twenterand. Als het gaat om de uitvoering wordt er kritisch gekeken of het beleid correct word uitgevoerd en het goed werkt in de praktijk. Graag horen wij of er zaken goed of verkeerd gaan, zodat er adviezen aan de Gemeente kunnen worden geven om eventueel het één en ander aan te pakken.