Nieuws: een website met aanbod welzijn en zorg

Wet maatschappelijke ondersteuning

Uitleg Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is een wet die rechten en verantwoordelijkheden regelt voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen / bij ouders. Met het inzetten van middelen en ondersteuning, is het doel van deze wet om mensen zolang mogelijk zelfstandig deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij. De Gemeente Twenterand heeft vanuit deze wetgeving diverse verantwoordelijkheden (taken) gekregen. Zij dienen er namelijk voor te zorgen dat mensen die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen en leven, de onder-steuning krijgen waarop zij recht hebben. 
Sinds 1 januari 2015 zijn de regels van de Wmo vernieuwd. Deze nieuwe wet streeft ernaar dat iedereen dient mee te kunnen doen in de maatschappij. De middelen en ondersteuning vanuit de Wmo is voor mensen vanaf 18 jaar.

Uitvoering Wmo Twenterand

Hoe wordt deze wetgeving in het dagelijkse leven toegepast in de samenleving? Hiervoor is de Gemeente Twenterand verantwoordelijk. Zij staan voor u klaar als het u niet meer alleen lukt. Bijvoorbeeld:

  • • Als u door uw beperking dingen niet goed begrijpt;
  • • Als u hulp nodig heeft bij het huishouden (zelfstandig leven);
  • • Bij dagbesteding;
  • • Voor hulpmiddelen aanvragen;
  • • Bij beschermd wonen.

Dit zijn enkel voorbeelden waarbij u moeite of problemen kunt ervaren in het dagelijkse leven. Heeft u een ondersteuningsvraag? Neem dan contact op met de Gemeente Twenterand.

Hieronder kunt u meer lezen over de wet maatschappelijke ondersteuning:

Wat is de rol van de Adviesraad Sociaal Domein bij de Wmo?

De Adviesraad Sociaal Domein Twenterand komt ook op voor de belangen van de mensen in de gemeente Twenterand. Over het beleid dat de Gemeente opstelt, geven wij namelijk gevraagd en ongevraagd advies vanuit de ogen van alle inwoners uit Twenterand. Als het gaat om de uitvoering van het beleid, wordt kritisch door ons gekeken of het beleid wel goed wordt uitgevoerd en of het werkt in het dagelijkse leven. Graag horen wij of er dingen goed of verkeerd gaan, zodat wij als Adviesraad een advies aan de gemeente kunnen geven om het één en ander aan te passen in het beleid of de uitvoering hiervan. Uw mening is dus zeker van belang.