Nieuws: een website met aanbod welzijn en zorg

Jeugd

Uitleg Jeugdwet

Bent u jonger dan 18 jaar en heeft u begeleiding nodig? Dan krijgt u te maken met de nieuwe wet: de Jeugdwet. Sinds 01 januari 2015 is er een nieuwe Jeugdwet. Gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor de zorg en hulpverlening aan jongeren die dit nodig hebben. Zij dienen dit goed te combineren met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, want zodra u 18 jaar wordt, behoort uw ondersteuning en hulp tot deze twee wetten. 

Voor wie is de Jeugdwet bedoeld?

Onder de nieuwe Jeugdwet behoren bijna alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit zijn kinderen die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Het kan hierbij ook gaan om kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen ontvangen namelijk zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Hieronder kunt u meer lezen over de jeugdwet:

Wat regelt de Jeugdwet?

Regelmatig zijn meerdere vormen van ondersteuning nodig. 

Wat regelt de Adviesraad?

De Adviesraad Sociaal Domein Twenterand komt uiteraard ook op voor de belangen van de jeugd in gemeente Twenterand. Over het beleid dat de gemeente maakt, wordt er gevaagd en ongevraagd advies gegeven door ons. Bij de uitvoering wordt er kritisch gekeken of het beleid correct wordt uitgevoerd en of het goed werkt. Graag horen wij of er zaken goed of verkeerd gaan, zodat wij adviezen aan de Gemeente kunnen geven om eventueel het één en ander aan te pakken.