De kosten voor energie zijn de laatste tijd flink gestegen. Niet iedereen kan dat even goed betalen. Voor inwoners van Twenterand met een laag inkomen is er nu de energietoeslag.

De energietoeslag bedroeg 800 euro, maar de gemeente heeft dit verhoogd naar 1300 euro.

Als u in 2022 de energietoeslag al heeft gekregen krijgt u automatisch een nabetaling van 500 euro. U hoeft hiervoor zelf niks te doen.

We proberen om voor iedereen de nabetaling van 500 euro in oktober te doen.

Je hebt recht op de energietoeslag als je in Twenterand woont, zelfstandig woont en niet meer inkomen hebt dan 120 procent van de bijstandsnorm. Dat is vaak het geval als je een uitkering hebt. Of als je AOW hebt, met geen of een klein pensioen. Maar ook wie werkt kan in aanmerking komen voor de energietoeslag. Bij mensen die samenwonen wordt het inkomen van beide partners bij elkaar opgeteld. Het inkomen van inwonende kinderen tot 21 jaar telt niet mee. We kijken ook niet naar het vermogen. Als je bij iemand anders inwoont krijg je geen toeslag. Het gaat erom dat je zelf energielasten hebt. Per huishouden is maximaal één energietoeslag mogelijk.

De energietoeslag kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2022.

https://www.twenterand.nl/eenmalige-energietoeslag-van-800-euro